KOLEKCIJA KAO SVEDOK RAZVOJA FOTOGRAFIJE U SVETU

Kao zaljubljenik u fotografiju a i inženjer elektrotehnike, smatrao sam da fotoaparati predstavljaju karike u lancu razvoja fotografije. Na mnogim putovanjima, bio sam u prilici ne samo da napravim interesantne fotografije, već i da nabavim mnoge interesantne fotoaparate. Neki od njih, predstavljaju značajne primerke, koji su u mnogome uticali na razvoj fotografuje u svetu. Moja kolekcija danas broji preko sto četrdeset fotoaparata, a ovde sam prikazao samo deo te kolekcije.

Moram priznati da nisam strasni kolekcionar, iako moja brojna kolekcija danas sadrži mnoge vredne fotoaparate. Zadovoljstvo mi je da ih imam u vitrinama, kao značajna tehnička dostignuća svoga vremena, koja su presudno uticala na razvoj svetske fotografije.

Eastman Kodak USA Nr. 4 Crtridge, 1896
Ploče i rol film,
Objektiv Aplanat 1:8, tri eksponaže

Delta, 9x12 cm Dr.Krugener Frankfurt, 1896
Objektiv Extra-Rapid-Aplanat 1:9

Leica I, 1925
Objektiv Elmar 3,5/50 mm, 20/500 sec

Leica III F, 1950
Objektiv Elmar 3,5/50 mm, 1/1000sec

Lecaflex
Prva refleksna Lajka, CdS svetlomer
Objektiv Summicron 1:2/50 mm, 1–1/2000 sec

Contax IIIa 24x36 mm Zeiss Ikon, 1950
Objektiv Zeiss Ikon Opton Sonar 2/50 mm, 1/1250 sec

Super Ikonta 533, 6x6 cm Zeiss Ikon Stuttgart, 1936
Objektiv Zeiss-Opton Tessar 2,8/80 mm

Rolleiflex I, 6x6 cm Franc&Heidecke Braunschweig, 1928
Objektiv Zeiss Tessar 4,5/75 mm, 1/300sec

Polyscop, 6x13 cm, Ica, 1920
Objektiv Tessar 4,5x9 cm, 1/150 sec

Stereo Ideal 6x13 cm Huttig A.G., 1906
Objektiv Anastigmatic 6.8/90 mm, 1/100 sec

Makina,6,5x9 cm Plaubel & Co Frankfurt, 1927
Objektiv Anticomar 2,9/100 mm, 1/200 sec

RoBoT II, Objektiv Schneider–Kreuznach 75 mm, 1937
Ovaj aparat koristili su nemački piloti oficiri u Drugom svetskom ratu. Ima oznaku „Luftwaffen-Eigentum“. 48 snimaka sa jednim navijanjem. Zaplenjen u SSSR-u tokom rata.

RoBoT Star 50, Objektiv Schneider – Kreuznach 1.1.9/40mm, 1969
Feder motor. Sa jednim navijanjem napravi 50 snimaka. Specijalne namene

Exakta Varex II a, 24x36 mm, 1961
Objektiv Tessar 2,8/50 mm, 12 – 1/1000 sec

Tessina 35, Concava-Lugano Switzerland, 14x21 mm, 1961
Subminijaturna dvooka refleksna kamera. Dizajnirao Paul Nagel, konstruktor fotoaparata Kodak Retina. Poznata kao „najmanja kamera sa najvećim negativom“. Objektiv 25/2.8 Lajka kvaliteta, motor na feder, sa jednim navijanjem 8-12 snimaka. Jedna od najređih, takozvana „tiha Tessina“, za specijalne svrhe.

Zorki 1, 24x36 mm, SSSR, Kopija Lajke, 1948
Objektiv Industar 3,5/50 mm

Leningrad,24x36 mm, SSSR, 1950
Objektiv Jupiter 2/50 mm, 1/1000 sec
Motor na feder, 10 snimaka sa jednim navijanjem

Podvodna kaseta za fotoaparate ZORKI, SSSR
Kopija Lajkine podvodne kasete, redak primerak

Mirofleks,9x12 cm,Zeiss Ikon Dreden,ploče
Objektiv ZeissTessar 4,5/15 cm, 3/2000 sec
1926

KIJEV,24x36 mm, proizvodnja Kijev SSSR
Objektiv Jupiter – 8M 25/0 cm, 1/1250 sec, Kopija Contax
1950

HORIZONT – Panorama –kamera,24x58 mm
Pokretni objektiv 2,8/28 mm, 307125 SEK, SSSR
1966

Ft 2, Panorama kamera, pokretni objektiv, 24x110 mm
Objektiv Industar 5/50 mm,1/400 sek,SSSR
1955

Box kamere:BOX - TENGOR (Zeiss Ikon, Dresden),
EHO/(Eho Kamerafabrik Dresden) i
BROWNIE – SIX 20 (Kodak USA)

PHOTAVIT .Photavit Werk, Nurmberg
24x24 mm,1/ 200 sek.
1930

NARCIS Subminijaturna SLR kamera, prizma se skida.
2/250 sek, Objektiv Vega –M-1 2,8/35
SSSR, 1960

FOTOKOR GOMZ, Pločaš 9x12 cm 1/100
Objektiv Ortagoz 4,5/13,5 cm
SSSR, 1930

OLYMPUS OM – 1
Objektiv za mikroskop A10-M1

PRAKTIKA MTL 3
Objektiv Pentacon elektric 1.8/50, 1/1000 sec

OBJEKTIV Carl Zeiss Jena No.3518
Anastigmat 1:7,2mm

KIJEV-6S 6x6 cm, SLR
Objektiv Vega-12B 2,8/90, 2/1000 sec
SSSR

ZORKI 10
Objektiv Industar 63 2,8/45
Auto.
SSSR

ZENIT TTL
Objektiv HELIOS – 44M 2/58
30/500sec
SSSR

(foth)
CERTOSPORT
Ploče 6,5x9 cm
Objektiv Anastigmatcertar 4,5 F 13,5 cm
1/100sec
Certo Camera werk Zchachwitz/Dresden
1930

ZENIT 3M i ZENIT E
SSSR

ZORKI 1, ZORKI K i ZORKI 6
SSSR

SALJUT 6x6 cm
Objektiv širokougaoni MIR – 3 3,5/65 cm
30/1000sec
Ruska kopija Hazelblata (kasete)
SSSR

(kodak 1)
No. 1 KODAK JR
25, B,T,50 sec
Ovaj aparat je bio vlasništvo Američkog generala Rogersa, guvernera Filipina, poklonjen u Rusiji 1917.godine gospođi Markov.
1917.

(kodak2)
KODAK JUNIOR
Objektiv KODAK –ANASTIGMAT
1:6,5 F – 10,5 cm 25/100 sec
6x9

(kodak3)
No.1 POCKET KODAK
SERIE II
1925