Nagrade i priznanja

 • NAGRADE I PRIZNANJA

  Odlukom Vlade RS br.36/10, Priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina.(2013.)

  Nagrada za životno delo“MALI PRINC“ za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti

  Međunarodni festival pozorišta za decu – Subotica (2015.)

  Povelja Međunarodnog centra književnosti za decu, Zmajevih dečjih igara, za izuzetan  stvaralački doprinos muzici za decu: bezgraničnu odanost duhu detinjstva i najplemenitijim ljudskim težnjama.(4. juna 2008.)

  Godišnja nagrada i plaketa Televizije Novi Sad za seriju „Muzički tobogan“. (1989.)

  Zahvalnica UNICEF-a za izuzetan doprinos u korist dece sveta. (1988.)

  Estradna nagrada Jugoslavije (1980.)

  Estradna nagrada Srbije (1978.)

  Zmajeva nagrada za izuzetan doprinos popularizaciji književnosti za decu „Zmajevih dečjih igara“.

  Nagrada za životno delo za izuzetan doprinos u stvaralaštvu za decu dečjeg književnog časopisa „VITEZ“ (2007.)

  Diploma prvog internacionalnog festivala dečje pesme CAORLE – Italija (1975.)

  Povelja za sveukupan doprinos i afirmaciju muzike za decu „Internacionalni festival muzike za decu“, Kikinda. (2010.)

  Povelja o proglašenju za počasnog građanina Kruševca za nesebično zalaganje u radu sa decom ovoga grada.(1998.)

  „Zlatno Gašino krilo“ za doprinos dečjem svetu vedrine „Festival humora za decu – Lazarevac.(2008.)

  Nagrada „Anastas Jovanović“ za izložbe umetničke fotografije u zemlji i inostranstvu na temu „Deca sveta“..

  Diploma zlatne medalje sa „Sedmog svetskog festivala omladine i studenata“osvojena sa ljubljanskim džez orkestrom „Ad hocc“ u Helsinkiju.

  “Zlatni beočug“ Beograda za trajni doprinos kulturi Beograda.(2003.)

  Plaketa grada Beograda u znak priznanja za rad i doprinos razvoju Beograda.(1984.)

  Zlatna značka KPZ Srbije (1988.)

  Povelja Muzičkog odeljenja Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu za izuzetan doprinos razvoju i popularizaciji muzičke umetnosti u JNA.(1985.)

  Diploma Udruženja džeza i zabavne muzike Srbije za doprinos razvoju muzičkog stvaralaštva na polju džeza, zabavne i rok muzike.(1994. i 2003.)

  Diploma Udruženja džeza i zabavne muzike Srbije za zvanje istaknutog umetnika.

  „ZLATNI VIOLINSKI KLJUČ“

  Priznanje Prijatelja dece Beograda

  Za antologijsku vrednost stvaralaštva u muzičkoj kulturi za decu i promociju „Dečjih muzičkih svečanosti Beograda.“

  Mnoge nagrade  i priznanja za kompozicije na festivalima zabavne muzike, šansona i pesama za decu.

  Diplome

  Zahvalnice